12 aug. 2013

Vägvisare

Har gjort några vägvisare så att det skall bli lite lättare att hitta till banan.
Har även monterat upp en infolåda i guld.