30 mars 2012

Stensprängning

Har sprängt sönder två stora stenar på banan som har skymt sikten samt varit ivägen i depån.
Så nu kan även banan bli lite längre.


6 mars 2012

Har huggit bort lite träd för att göra lite större parkering,
kommer säkert att bli mycket publik i sommar.